Naposledy aktualizováno: 25.01.2019 13:22:25
logo

Městská knihovna Bečov nad Teplou

Čtenářský klub

 

V dubnu a v květnu jsme se opět sešli se členy Čtenářského klubu. Na besedu si každý připravil prezentaci oblíbené knížky a oblíbeného spisovatele. Mladým čtenářům se při prezentaci dařilo a tak doufáme, že se se žáky základní školy budeme stýkat i nadále a v této spolupráci budeme pokračovat.

 

Vaše knihovnice M. a H. Žemličkovy


 

Noc s Andersenem

 

Také v naší knihovně proběhla v noci z 23. na 24. 3. 2018 akce Noc s Andersenem.

 

Na začátku jsme se sešli v čítárně naší knihovny. Děti se seznámily s historií a významem Noci s Andersenem a prohlédly si knihovnu. Tématem v roce 2018 byly knížky J. Foglara - Rychlé šípy a J. Čapka - Povídání o pejskovi a kočičce. Jak si dělali dort. Pod vedením Mgr. N. Šindelářové si děti v učebně výtvarné výchovy takový dort připravily a pojmenovaly. Po postupném vyřešení úkolů se ve skupinkách, pod patronací pí. Mgr. M. Turkové, Mgr. D. Wizovské, J. Horváthové a Mgr. M. Žemličkové, vydaly, až na Zámek Bečov. Pan kastelán Mgr. T. Wizovský, se svým týmem, zde pro ně připravil různé akce a pracovnice Zámku v zámecké knihovně nám představily vzácné knihy ze zámeckých sbírek. Vyvrcholením celé akce byla prohlídka světově známé památky - Relikviáře sv. Maura. V tajemné atmosféře březnové noci to byl pro nás krásný zážitek.

 

Po podpisech husím brkem na pergamen jsme se všichni společně vrátili do knihovny. Po krátké četbě z Rychlých šípů všichni unavení, ale nadšení a plni nevšedních zážitků usnuli.

 

Děkujeme všem, kteří se na přípravě a organizaci akce podíleli, zejména děkujeme pí. Jiřině Horváthové, která vše úspěšně koordinovala.

 

Psal o nás Karlovarský deník: https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/noc-s-andersenem-aneb-prvni-symbolicke-prespani-na-zamku-20180328.html

 

Vaše knihovnice H. a M. Žemličkovy


 

Povídání o knihovnách

 

Dne 22. 3. 2018 navštívili naši knihovnu členové Čtenářského klubu ze ZŠ Bečov n. T. s pí. ředitelkou Mgr. Jitkou Rudolfovou. Povídali jsme si o knížkách, knihovnách a žáci měli za úkol podle obrázků určit název vybraného díla.

 

V rámci "povídání" jsme se společně domluvili na dalším setkání, na které si každý připraví prezentaci jeho oblíbené knížky, nebo oblíbeného autora. Jsme moc zvědavy na výsledek tohoto nelehkého úkolu.

 

Vaše knihovnice H. a M. Žemličkovy


 

Povídání o Srí Lance

 

Dne 21. 3. 2018 jsme se u nás v knihovně opět sešli se členy SPCCH. Cestopisnou besedu o Srí Lance pro nás připravila bečovská kronikářka pí. Jana Dyedeková, která tuto exotickou destinaci nedávno navštívila. Poutavé vyprávění doplnila řadou fotografií.

 

Touto cestou děkujeme pí. Dyedekové za její čas, který nám věnovala, beseda se velmi líbila a Vám, kteří jste se této akce nemohli zúčastnit, doporučujeme odkaz na sekci fotogalerie, kde si můžete prohlédnout několik fotografií z besedy.

 

Vaše knihovnice H. a M. Žemličkovy


 

Dne 12. 3. 2018, za doprovodu svojí vychovatelky pí. K. Langerové, navštívily naši knihovnu děti ze školní družiny v Bečově nad Teplou.

 

Společně jsme si povídali o Velikonocích, kdy jsme si připomenuli jejich význam a vyprávěli jsme si, jak je u nás slavíme a jaký mají průběh.

 

Děti se aktivně zapojovaly do besedy a vyprávěly o svých zážitcích spojených s Velikonocemi. Popisovali, jak barví velikonoční vajíčka a jak chodí koledovat. Připomněli jsme si koledy, které se při "hodovačce" zpívají a přednášejí.

 

Ve druhé části besedy si děti prohlédly prostory knihovny a také si mohly, dle svého zájmu, k prohlédnutí zapůjčit některé knížky.

 

S žáky a s paní vychovatelkou jsme se domluvili na další spolupráci, takže doufáme, že se budeme vídat častěji. Máme tak upřímnou radost, že zájem o knihy roste.

 

Ve fotogalerii si můžete prohlédnou několik fotografií z akce.

 

Vaše knihovnice a H. a M. Žemličkovy

 


 

   

Březen – Měsíc čtenářů

 

Březen – Měsíc čtenářů, využily také děti z bečovské mateřské školy, a dne 20.03.2017 tak navštívily naši knihovnu.


Protože zde byly poprvé, seznámily jsme je s uspořádáním knih, významem knihoven a celkovým provozem naší knihovny.

 

Mateřáci si prohlédli knížky pro nejmenší – leporela, slabikáře a z celé řady připravených knížek je zaujaly zejména dva druhy, kdy děvčátkům se líbily pohádky s princeznami a vílami. Chlapci si pak nejvíce prohlíželi knihy o zvířátkách.

 

Na této akci se nám potvrdilo, že knihovna může zaujmout i děti předškolního věku, které dosud neumějí číst a přesto v naší nabídce knih objeví něco, co je zajímá. Naším přáním je, aby se k nám tyto děti, až se naučí číst, stále vracely a našly si tak cestu a vztah ke knihám a literatuře.

 

Vaše knihovnice a H. a M. Žemličkovy

 


 

Městečka na dlani Karlovarský kraj

 

Dne 09.03.2017 proběhl v sále ZUŠ J. Labitzkého křest knihy „Městečka na dlani Karlovarský kraj", autora Lubomíra Zemana, kterou ilustroval Jan Prudík. Tuto knihu získala do své sbírky i naše knihovna a vy si ji můžete u nás vypůjčit. Z knihy se můžete dozvědět zajímavosti o historii nejen Bečova nad Teplou, ale i o dalších obcích – Boží Dar, Chyše, Horní Blatná, Krásno, Přebuz a Valeč. Kniha obsahuje velké množství zajímavých fotografií.

 

Vaše knihovnice a H. a M. Žemličkovy

 


 

Měsíc ćtenářů v bečovské knihovně

 

V březnu tohoto roku, v rámci Měsíce čtenářů, navštívily naši knihovnu děti 1. oddělení školní družiny ZŠ Bečov nad Teplou. Seznámily se s významem a funkcí knihoven, uspořádáním knih a celkovým provozem knihovny.

 

Pro lepší názornost jim byly předloženy knihy různých žánrů tak, aby si mohly udělat představu o skladbě knih, které si mohou u nás vypůjčit.

 

Ve dnech 15. a 16. března proběhly v naší knihovně besedy se žáky ZŠ. Žáci jednotlivých tříd si vybrali různá témata související s četbou, knihami, literaturou apod. 2. třída tak zvolila básničky a říkadla, 3. třída měla povídání o jaru a Velikonocích, 4. třída besedovala o pravěku, 8. třída měla zájem o cestopisy a 5. a 9. třídu zajímaly různé encyklopedie.

 

Všechny besedy a akce proběhly v příjemné atmosféře a my jsme rády, že děti i v dnešní technické době projevují zájem o knihy a četbu.

 

Pár foteček z besed si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

Vaše knihovnice a H. a M. Žemličkovy


 

 

Drátkování

 

Dne 10.03.2017 nás opět navštívil p Ladislav Lokajíček ml. Za hojného počtu účastníků jsme v bečovské knihovně strávili pěkné odpoledne povídáním o technice zvané drátkování. Pan Lokajíček nám ochotně představil některé svoje výrobky, předvedl nám techniku drátkování a nechal nás vyzkoušet si tuto techniku.

 

Děkujeme za ochotu, se kterou se Ladislav Lokajíček ml. akce ujal a těšíme se na další setkání.

 

V sekci fotogalerie si můžete prohlédnout pár fotografií z této povedené akce.

 

Vaše knihovnice a H. a M. Žemličkovy


 

 

V době Adventu jsme pro naše návštěvníky připravily zajímavou akci, která se k tomuto období zajisté perfektně hodila. Na den 25.11.2016 jsme si pozvaly Ladislava Lokajíčka ml., který v Bečově n. T. vyrůstal a navštěvoval zde i základní školu. A proč jsme ho pozvaly?:

 

Ladislav Lokajíček nám přijel představit svoji zálibu, kterou je drátkování. Z jeho vyprávění jsme se hodně dozvěděli o jeho koníčku a o jeho výstavách, které pořádá. Rovněž nám poutavě povyprávěl o svých dalších plánech a akcích.

 

Během besedy jsme si prohlédli jeho výrobky, které nám přivezl ukázat. Zajímavé vyprávění a výrobky Ladislava Lokajíčka přítomné hosty zaujalo natolik, že jsme se domluvili na dalším setkání, které proběhne formou workshopu, kdy si budeme moci vyzkoušet drátkování pod jeho vedením.

 

Za příjemně strávené chvilky Ladislavu Lokajíčkovi tímto děkujeme a těšíme se na další setkání.

 

Pokud se budete chtít seznámit s tvorbou Ladislava Lokajíčka a zkusit si zajímavou techniku tvorby, sledujte naše stránky a vývěsy v ZUŠce, kde bude pozvánka a zatím se můžete s jeho tvorbou seznámit na www stránkách http://www.lokaj.estranky.cz/

 

Vaše knihovnice H. a M. Žemličkovy

 


 

Školní družina

  

Dne 07.04.2016 navštívili naši knihovnu žáci ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, kteří docházejí do odpolední družiny školy. Vzhledem k tomu, že již naši knihovnu dobře znají, nechali jsme jim s pí. učitelkou Dobiášovou tentokrát volnost, aby si mohli vybírat knihy dle vlastního zájmu. Jelikož máme v knihovně i počítače a volný přístup na Internet, někteří toho využili a bavili se hraním her nebo surfováním po Internetu.

 

Březen – měsíc čtenářů

 

Ve spolupráci s učitelkami ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou jsme se školním dětem snažily předvést kouzlo knih. Zábavnou formou jsme jim ukázaly, že nejsou jenom mobily a počítače, Internet a virtuální elektronický svět, ale že s knihou mohou zažít různá dobrodružství a získat nevšední zážitky. Názorně jsme jim předvedly, že s dobře vybranou knihou se mohou pobavit a že v knihách lze najít mnoho zajímavostí a informací. Hovořili jsme o tom, jaké má četba výhody a přínosy pro člověka, jak rozvíjí jeho fantazii a schopnosti.

 

Naši budoucí čtenáři?

 

Také předškoláci z MŠ Bečov nad Teplou navštívili naši knihovnu. Tuto návštěvu jsme přivítali dne 31.03.2016. Protože jsme knihovna, povídali jsme si samozřejmě o funkci knihovny, o čítárnách, o knihách a jak s nimi máme zacházet. Rovněž jsme se zmínili o výhodách knih.

 

Děti si nakonec prohlížely různé knihy, a protože jsou zatím předškoláky, zajímaly je především ilustrace. Některé se již zdařile pokoušely slabikovat a poznávaly různá písmenka. Zato jsme je rády chválily. Až nás opět za rok navštíví, jistě již budou zdatnými čtenáři. Držíme jim palce a doufáme, že i tyto děti se v budoucnu stanou našimi pravidelnými návštěvníky a čtenáři.

 

Vaše knihovnice H. a M. Žemličkovy

 


 

 

Březen - měsíc čtenářů

 

Dne 17.03.2016 navštívili naš knihovnu žáci prvního stupně ZŠ Bečov nad Teplou.

 

Prvňáčci, kteří zde byli poprvé, se seznámili s významem knihovny, uspořádáním knížek, způsobem přihlášení a provozem knihovny.

 

Z připravených knih měli možnost poznat, co vše se u nás mohou dozvědět. Někteří také přečetli ukázky z knihy, která je zaujala. 

 

Ve volném čase si prohlédli prostory knihovny, aby se na vlastní oči seznámili se vším, co se v naší knihovně nachází.  

 

Další hosté - žáci 2. třídy, již většinou naši knihovnu znají a proto si vyhledávali knihy podle vlastního zájmu. Bylo zajímavé sledovat, jaký druh literatury si děti vybírají, kdy nejvíce to byly komiksy a Guinnessovy knihy rekordů.

 

Pro žáky 3. třídy jsme připravily knihy pro "šikovné ruce". Jedná se o knihy, kde se nacházejí různé návody pro vyrábění ze dřeva, papíru, korálků apod. Kromě toho si mohli prohlédnout knihy podle vlastního zájmu.

 

Páťákům jsme připravili různé encyklopedie. Na konci besedy si také oni  mohli vybrat knihy podle vlastního přání.

 

Podle reakcí dětí se domníváme, že se všem u nás líbilo a že zůstanou našimi věrnými čtenáři. Pevně věříme, že ti, kteří k nám ještě nechodí, se brzy přihlásí a stanou se našimi členy. Na všechny se těšíme.

 

Vaše knihovnice H. a M. Žemličkovy

 


 

 

Druhé setkání nad fotografiemi Bečova

 

V úterý, dne 15.03.2016, se v naší knihovně uskutečnilo avizované druhé posezení nad alby fotografií "starého" Bečova, které nám laskavě přinesl a zapůjčil pan Rudolf Káva st. 

 

Díky jeho sbírce jsme mohli opět zavzpomínat na bečovské časy dávné i nedávné a připomenout si něco málo z nedávné historie našeho malebného městečka.

 

Na tomto místě chceme opět velice poděkovat za ochotu a vstřícnost panu Rudolfovi Kávovi st. a věříme, že má ve svém archivu schované další pozoruhodnosti, které nám zajisté rád opět představí.

 

Vaše knihovnice H. a M. Žemličkovy

 


 

 

Setkání s besedou

 

V pondělí, dne 8. 2. 2016, se v čítárně naší knihovny sešly členky SPCCH. V hezkém prostředí, nad šálkem kávy, si mohly prohlédnout alba fotografií z historie a života Bečova. Díky panu R. Kávovi st., který má alba pečlivě zpracována jak časově, tak i tématicky, jsme prožily hezké odpoledne, při kterém jsme mohly s úsměvem a někdy i s nostalgií zavzpomínat na "staré časy". Některé z nás se mohly dzvědět i nové věci o své obci i přes to, že zde léta žijeme.

 

Pro velký zájem chystáme další posezení, tentokrát nad knihami o Bečově, které nám pan Káva také představí. Pokud čtete naše stránky a máte knihu o Bečově, o které si myslíte, že ji nikdo jiný nemá, napiště nám, rády se s vámi poznáme a budeme rády, pokud nám svou knihu představíte.

 

Za zapůjčená alba, poutavý komentář a vstřícnost patří panu Kávovi náš veliký dík!

 

Vaše knihovnice H. a M. Žemličkovy